Tehnohooldusteenus

Tehnohooldusteenus on tehnosüsteemide tehniline hooldamine on regulaarne ja reglementeeritud sisuga ehk töökirjeldusega tööde kompleks selleks, et säilitada krundil paiknevad ehitised – hooned, nende tarindid ja hoonetes paiknevad tehnosüsteemid, ning rajatised ettenähtud seisundis.

Korradame teie objektil:

  • Küttesüsteemide tehnohoolduse
  • Kanalisatsiooni ja veevarustuse tehnohoolduse
  • Ventilatsioonisüsteemi tehnohoolduse
  • Gaasipaigaldiste käidukorralduse ja hoolduse
  • Elektripaigaldiste käidukorralduse ja perioodilise hoolduse
  • Tarindite hoolduse