Haldusteenus

Haldus Ruum OÜ kollektiiv omab teadmisi kinnisvara haldusteenusest alates 2002 aastast.

Kinnisvara haldus- ja hooldusteenust pakume vastavalt Eesti standardile EVS 807:2016

Haldusteenuse peamine eesmärk on  tegeleda kinnisvara (korteriühistud, ärihooned, laohooned jm) korrashoiuga. Meie töö eesmärk on see, et hooldatav ja hallatav kinnisvara säilitaks oma kasutatavuse ning vastaks kavandatud otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele.

Meie ettevõttes tegutsevad atesteeritud Kinnisvarahaldajad, kelle igapäevase tegevus juurde kuulub  kinnisvara korrashoiuks vajalikke tööde ja teenuste korraldamine:

Teevad ettepanekuid hoonete tõhusamaks haldamiseks ning vajalikeks hooldus- ja remonditöödeks, korraldavad remonti, lahendavad tehnosüsteemide (elektri-, kütte-, vee- ja soojussüsteemide) avariiolukordi, sõlmivad ja valmistavad ette lepinguid, kontrollivad tööde kvaliteeti, hoiavad korras dokumentatsiooni. Töö tähtis osa on ka heakorratööde organiseerimine: majahoidja teenused, muruniitmine, lumekoristus, keldrite korrashoid.